Seznam postav

Ferdinand Bonaventura II. Antonín hrabě z Harrachu (zvaný Harrach) – starý zámecký hrabě, který postavil horní zámek

Marie Róza Aloisie – dcera hraběte Harracha, manželka Josefa Kinského

Josef Kinský – současný hrabě, manžel Rózy

Ferdinand Kinský – prvorozený syn hraběte Kinského

František Kinský – druhorozený syn hraběte Kinského

Vojta – sirotek, kterého se ujala Marie Róza

Mališka – pekař

Ledan – výběrčí daní

Hošek – správce zámku

Dýmáčkovi – rodina vodníků starajících se o řeku Šumici

Nedoma – mistr řezbář. Z jeho dílny pochází většina vybavení zámku.

Dětřich – starosta obce Cakov

Mirota – bývalý ponocný, nově správce věžních hodin v Cakově

Martinásková – největší drbna v Cakově

Zlámal – nejbohatší sedlák z Cakova

Vincent – stavitel hradu v Náměšti

Alena z Náměště – poslední právoplatná obyvatelka hradu v Náměšti

Albert – syn  Aleny z Náměště

Alois – lesní skřítek

Prskavec – čert

Brázdil – mlynář